قیمت ها و هزینه ها در پاریس

قیمت ها و هزینه ها در پاریس

هزینه های سفر به پاریس قیمت ها و هزینه ها در پاریس: قیمت ها در پاریس به طور کلی تقریبا 144 درصد بیشتر از تهران است. همچنین قیمت اجاره 101 درصد بیشتر و هزینه ناهار و شام 220 درصد کمتر از تهران است. فردی که در پاریس زندگی می کند برای داشتن یک زندگی راحت … ادامه مطلب