بلیط های کاخ الحمرا

قیمت بلیط و نحوه خرید آنلاین آن

بلیط های کاخ الحمرا بلیط های کاخ الحمرا | تعداد محدودی از بازدیدکنندگان هر روز مجاز به محافظت از موزه کاخ الحمرا در برابر رطوبت بیش از حد ناشی از انسان هستند. با وجود 12000 بازدیدکننده در روز در فصل پرحجم، تنها 6600 بلیط فروخته شده است. بیشتر بلیط ها 3 ماه قبل فروخته می … ادامه مطلب