Цени и трошоци во Франција

Цени и трошоци во Франција

Цени и трошоци во Франција Цени и трошоци во Франција; Цени и трошоци во Франција; цените во Франција генерално се за приближно 133 % повисоки отколку во Македонија. Дополнително, трошоците за изнајмување се 418 отсто, а трошоците за ручек и вечера се за 234 отсто повисоки отколку во Македонија. На лице кое живее во Франција … Read +++

Цени и трошоци во Париз

Цени и трошоци во Париз

Цени и трошоци во Париз Цени и трошоци во Париз; Цените во Париз генерално се околу 120 % повисоки отколку во Скопје. Дополнително, цените за изнајмување се повисоки за 480 отсто, трошоците за ручек и вечера се за 165 отсто повисоки отколку во Скопје. На лице кое живее во Париз му требаат најмалку 950 € … Read +++