İspanyolca Türkçe Gezi ve Seyahat Sözlüğü

Last Updated on 3 November 2023 by TT

Günlük konuşmalar, diyaloglar…

İspanyolca’da formal olmayan durumlarda muhatabınıza “tu” (sen) şeklinde hitab edebilirsiniz. Bu rehberde kelimeler genellikle daha formal biçim olan “usted” (siz) formunda belirtilmiştir. İspanyolca’da bir çok kelime yazıldığı gibi okunur. Bu sözlükteki farklı okunan kelimelerin Türkçe okunuşları parantez içinde belirtilmiştir.

Tanışma, selamlaşma ve sohbet

 • Si Evet
 • No Hayır
 • Por favor Lütfen
 • Hola ! (Ola) Merhaba !
 • Gracias (Grasyas) Teşekkürler
 • Muchas gracias (muças grasyas) Çok teşekkürler
 • De nada Birşey değil
 • Buenos dias Günaydın
 • Buenas Tardes İyi öğleden sonraları / akşamlar
 • Buenas noches (buenas noçes) İyi geceler
 • Perdon / Perdona me Afedersiniz
 • Disculpeme (diskulpeme) Afedersiniz
 • Con permiso (kon permiso) Afedersiniz, izninizle
 • Lo siento Üzgünüm
 • Claro! (klaro) Elbette
 • Es verdad ? Gerçekten mi ?
 • No importa Önemli değil, sorun yok
 • No lo se / no se Bilmiyorum

İspanya’da Konaklama Tavsiyeleri;

Cómo está ? Nasılsınız ?
Que tal ? (ke tal) Nasılsın ?
Bien İyiyim
Muy bien Çok iyi (çok iyiyimanlamında)
Más o menos Şöyle böyle

Como se llama usted ? (Komo se yama ustez) İsminiz nedir ?
Me llamo…. (me yamo…) Adım….
Mucho gusto / encantado (muço gusto veya enkantado) Memnun oldum
De donde eres ? Neredensiniz ?
Soy de Turquia (soy de Turkia) Ben Türkiye’denim
Dónde vive ? Nerede yaşıyorsunuz ?
Vivo en Estambul İstanbul’da yaşıyorum

No hablo español (no ablo espanyol) İspanyolca bilmiyorum
Habla Ingles ? (abla Ingles) İngilizce biliyor musunuz ?
Por favor hable más despacio (por favor able mas despasio) Lütfen daha yavaş konuşun
Hay alguien que hable Ingles ? (ay algien ke abla Ingles) İngilizce bilen biri var mı?
No entiendo Anlamıyorum
Escribirlo (eskribirlo) Yaz (kağıda yaz)
Repita, por favor Tekrar edin lütfen

Me podría ayudar ? Bana yardım edebilir misiniz ?
Hay algún telefono público aquí ? (ay al- gun telefono publiko aki) Burada ankesör- lü telefon var mıdır?
Este es mi novio / novia Bu benim erkek / kız arkadaşımdır (flört anlamında)
Este es mi esposo / esposa Bu benim kocamdır / karımdır
Este es mi amigo / amiga Bu benim erkek / kız arkadaşımdır

Quisiera bailar conmigo ? (kisiera baylar konmigo) Benimle dans etmek ister misiniz ?
Te amo / te quiero (te amo / te kiero) Seni seviyorum

Que te mejores (ke te mehores) Geçmiş olsun
Felices Pascuas ! (felises paskuas) Mutlu paskalyalar
Feliz cumpleaños ! (felis kumpleanyos) Mutlu yaşlar
Feliz Año Nuevo ! (felis anyo nuevo) Mutlu yeni yıllar
Buena suerte İyi şanslar

Adios Hoşçakal
Hasta Luego (asta luego) Görüşmek üzere
Hasta pronto (asta pronto) Yakında görüşmek üzere
Hasta la vista (asta la bista) Görüşmek üzere
Hasta mañana (asta manyana) Yarın görüşürüz

Soru Zarfları

– Hay ? (ay) Var mı ?
– Cuando ? (kuando) Ne zaman?
– Por que (por ke) Niçin ?
– Que ? (ke) Ne ?
– Quien ? (kien) Kim ?
– Como ? Nasıl ?
– Cuantos / cuanto ? (kuantos / kuanto) Kaç tane, ne kadar ?
– Donde ? Nerede ?
– De donde ? Nereden ?

– A donde ? Nereye

Yön ve Yol Sorma 

– Sur Güney
– Norte Kuzey
– Este Doğu
– Oeste Batı
– Aqui (aki) Burada
– Alli / alla (ayi/aya) Orada
– Calle / Paseo (kaye/paseo) Cadde
– Semaforos Trafik ışıkları
– Está cerca ? (esta serka) Yakın mıdır ?
– Está lejos ? (esta lehos) Uzak mıdır ?
– Un plano de la ciudad, por favor (un plano de la siudad, por favor) Bir şehir haritası lütfen
– Un plano del metro, por favor Bir metro haritası lütfen
– Dónde está el metro ? Metro nerededir ?
– Disculpe, dónde está…? Afedersiniz, …. nerededir ?
– Por dónde pasa el autobús ? Otobüs nereden geçer ?
– Dónde está la salida ? Çıkış nerededir ?
– Como puedo llegar a….? (como puedo yegar a ….) ….’ya nasıl gidebilirim ?
– Siga recto (siga rekto) Düz gidin
– Vuelva Geri dönün
– Doble / gire a la izquierda (doble / hire a la izkierda) Sola dönün

– Doble / gire a la derecha (doble / hire a la dereça) Sağa dönün

Sağlık ve Acil Durumlar

– Cuidados ! (kuidados) Dikkat !
– Socorro ! (sokorro) Yardım !
– Incendio ! (insendio) Yangın Var !
– Fuera ! Dışarı Kaç !
– La sangre Kan
– Torcedura (torsedura) Burkulma
– Cansado/a (kansado/a) Yorgun
– Herir İncinme
– Inyección (inyeksiyon)  Enjeksiyon, iğne
– El estomago Mide
– El diente Diş
– La garganta Boğaz
– Estoy enfermo/a Hastayım
– Me siento mal Hasta hissediyorum
– Necesito un medico (nesesito un mediko)  Bir doktora ihtiyacım var
– Donde está el hospital ? Hastane nerededir?
– Llame una ambulancia ! (yame un ambulancia) Bir ambulans çağırın
– Llame un medico (yame un mediko) Bir doktor çağırın
– Llame la policia (yame la polisia) Polisi arayın
– Me puede ayudar, por favor Bana yardım edebilir misiniz lütfen
– Estoy perdido/a Kayboldum
– Donde estan los baños / servicios ?  (donde estan los banyos / servisios)  Tuvalet nerededir ?
– Tengo fiebre Ateşim var
– Tengo nausea Bulantım var
– Me mareo Başım dönüyor
– Tengo dolor de muelas Dişim ağrıyor
– Vomité İstifra ettim
– Tengo un dolor de cabeza (tengo un dolor de kabeza) Baş ağrım var
– Tengo gripa  Gribim var
– Tengo tos Öksürüğüm var
– Tengo diarrea İshalim var
– Soy asmatico/a (soy asmatiko) Astımım var
– Soy diabetic (soy diabetik) Diyabetim var
– Soy epileptic (soy epileptik) Epilepsim var
– Soy alergico/a a penicilina (soy alerhiko a penisilina) Penisiline alerjim var
– Estoy embarazada Hamileyim
– La farmacia (la farmasia) Eczane
– Puede usted me da algo para el dolor?  Ağrı için birşey verebilir misiniz?

– Tienes algo para un resfriado ? Soğuk algınlığı için bir şey var mı ?

İspanyolca sayılar ve okunuşları

 • 0 zero (sero)
 • 1 una
 • 2 dos
 • 3 tres
 • 4 quatro (kuatro)
 • 5 cinco (sinko)
 • 6 seis
 • 7 siete
 • 8 ocho (oçço)
 • 9 nueve
 • 10 diez
 • 11 once (onse)
 • 12 doce (dose)
 • 13 trece (trese)
 • 14 catorce (katorse)
 • 15 quince (kinse)
 • 16 dieciseis (diesiseis)
 • 17 diesisiete (diesisiete)
 • 18 dieciocho (diesioçço)
 • 19 diecinueve (diesinueve)
 • 20 veinte (beinte)
 • 21 veinteuno (beinteuno)
 • 30 treinta
 • 31 treinta y uno (treinta i uno)
 • 40 cuarenta (karenta)
 • 50 cincuenta (sinkuenta)
 • 60 sesenta
 • 70 setenta
 • 80 ochenta (oçenta)
 • 90 noventa
 • 100 cien (sien)
 • 101 ciento uno (siento uno)
 • 110 ciento diez (siento diez)
 • 200 dos cientos (dos sientos)
 • 251 doscientos cincuenta y uno (dos sientos sinkuenta i uno)
 • 500 quinientos (kinientos)
 • 1000 mil
 • 3.333 tres mil trescientos treinta y tres (tres mil tressientos i tres)
 • 5000 cinco mil (sinko mil)
 • 50.000 cincuenta mil (sinkuenta mil)
 • 100.000 cien mil (sien mil)
 • 500.000 quinientos mil (kinientos mil)
 • 1.000.000 un millon (un miyon)

Alışveriş

 • – Blusa Bluz
 • – Falda Etek
 • – Vestido Elbise
 • – Pantalones Pantolon
 • – Camisa (kamisa) Gömlek
 • – Corbata (korbata) Kravat
 • – Zapatos Ayakkabı
 • – Calcetines (kalsetines) Çorap
 • – Vaqueros (vakeros) Kot/blue jean
 • – Ropa para mujeres (ropa para muheres) Bayan kıyafetleri
 • – Ropa para hombres (ropa para ombres) Bay kıyafetleri
 • – Ropa para niños (ropa para ninyos) Çocuk kıyafetleri
 • – Necesita alguna ayuda ? (nesesita alguna ayuda) Yardım ister misiniz ?
 • – Sólo curioso, gracias (solo curioso, grasyas) Sadece bakıyorum, teşekkürler
 • – Puedo mirarlo/la Bakabilir miyim ?
 • – Cuánto cuesta ? (kuanto kuesta) Ne kadardır ?
 • – Qué talla está ? (ke taya esta) Beden numaranız nedir (kıyafet)
 • – Qué número toméis ? (ke numero tomeis)  Ayak numaranız nedir ?
 • – No me gusta Beğenmedim
 • – Es demasiado caro para mi (es demasiado karo para mi) Benim için çok pahalı
 • – Podria bajar un poco el precio ? (podria bahar un poko el presio) Fiyatı biraz düşü-  rebilir misiniz ?
 • – Quisiera comprar esta (kisiera komprar esta) Bunu almak istiyorum
 • – Eso es todo ? Hepsi bu kadar mı ?
 • – Me gustaría pagar en efectivo (me gustaria pagar en efektivo) Nakit ödemek  istiyorum
 • – Me gustaría pagar con tarjeta de crédito  (me gustaria pagar kon tarheta de kredito)   – Kredi kartı ile ödemek isterdim
 • – Aceptan tarjetas de credito ? (aseptan tarhetas de kredito) Kredi kartı kabul ediyor  musunuz ?
 • – A que hora abre / cierra la tienda ? (a ke ora abre / sierra la tienda)  Dükkan saat  kaçta açılır / kapanır ?
 • – Estoy buscando el mercado (estoy buskando el merkado) Market arıyorum
 • – Estoy buscando el banco (estoy buskando el banko) Banka arıyorum
 • – Estoy buscando el cajero outomatico  (estoy buskando el kahero otomatiko)  ATM  arıyorum
 • – Estoy buscando el libraria (estoy buskando el libreria) Kitapçı arıyorum

Tarih, günler, aylar, zamanlar

 • – Hoy Bugün
 • – Mañana (manyana) Yarın
 • – Ayer Dün
 • – Esta noche (esta noçe) Bu gece
 • – Medianoche (medyanoçe) Geceyarısı
 • – Mediodia Gün ortası
 • – Que hora es ? (ke ora es) Saat kaç ?
 • – Es la una Saat 1
 • Son las siete Saat yedi
 • – Dos y media (dos i medya) Saat iki buçuk
 • – Lunes Pazartesi
 • – Martes Salı
 • – Miercoles (mierkoles) Çarşamba
 •  Jueves (hueves) Perşembe
 • – Viernes Cuma
 • – Sabado Cumartesi
 • – Domingo Pazar
 • – Enero Ocak
 • – Febrero Şubat
 • – Marzo (marso) Mart
 • – Abril Nisan
 • – Mayo Mayıs
 • – Junio (hunio) Haziran
 • – Julio (hulio) Temmuz
 • – Agosto Ağustos
 • – Septiembre Eylül
 • – Octubre Ekim
 • – Noviembre Kasım
 • – Diciembre (disiembre) Aralık

Ulaşım 

 • – El autobus (el otobus) Otobüs
 • – El barco (el barko) Gemi
 • – El tren Tren
 • – El avion (el avyon) Uçak
 • – El coche (el koçe) Araba
 • – El aeropuerto Havalimanı
 • – La estacion de autobuses (el estasyon de otobuses) Otobüs garı
 • – La estacion de tren (el estasyon de tren)  Tren Garı
 • – La parada de autobuses (la parada de otobuses) Otobüs durağı
 • – La parada de taxi Taksi durağı
 • – La taquilla (la takiya) Bilet gişesi
 • – Solo ida Sadece gidiş
 • – Un billete ida y vuelta (un biyete ida i vuelta) Bir gidiş-dönüş bileti
 • – Quiro un billete a… (kiero un biyete a…)    …için bir bilet istiyorum
 • – Primera clase (primera klase) Birinci mevki
 • – Segunda clase (segunda klase) İkinci Mevki
 • – A que hora sale / llega ? (a ke ora sale / yega) Ne zaman kalkar / varır ?
 • – Retresado/a Tehirli
 • – Por favor, ponga el taximetro Taksimetreyi açar mısınız lütfen
 • – Cuanto cuesta hasta …..? (kuanto kuesta asta….) ….’ya dek ne kadar tutar ?
 • – Cuanto cuesta hasta centre de la ciudad  aproximente ? (kuanto kuesta asta sentre de la siudad aproksimente) Şehir merkezi  ne kadar yaklaşık ne kadar tutar
 •  Quisiera alquilar una bicicleta / moto / coche (kisiera alkilar una bisikleta / moto / koçe) Bir bisiklet / motorsiklet / araba  kiralamak istiyorum
 • – Se va a …..por esta carretera ? (se ba a …. por esta karretera) Bu yol ….’ya çıkar mı?
 •  Donde hay una gasolinera ? (donde ay una gasolinera) Bir benzici nerede vardır?
 • – Gasolina normal Normal benzin
 • – Gasolina sin plomo Kurşunsuz benzin
 • – Puedo aparcar aqui ? (puedo aparkar aki) – Buraya park edebilir miyim ?
 • – Donde se paga ? Ödeme nereye ?
 • – Necesito un mecanico (nesesito un mekaniko) Bir tamirciye ihtiyacım var
 • – Me he quedado sin gasolina (me e kedado sin gasolina) Benzinim bitti
 • – He tenido un accidente (e tenido un aksidente) Kaza geçirdim

Yol İşaretleri

 • – Acceso Giriş
 • – Aparcamiento Park (yeri)
 • – Ceda el Paso Yol Verin
 • – Despacio Yavaş
 • – Desvio Servis Yolu
 • – Direccion Unica Tek Yön
 • – Frene Yavaşla
 • – No Adelantar Sollama Yapılmaz
 • – Peaje Geçiş ücreti
 • – Peligro Tehlike
 • – Prohibido Aparcar Park Yasaktır
 • – Prohibido el Paso Geçiş Yasaktır
 • – Via de Acceso Otoban Çıkışı

Çocuklu aileler için kelimeler, cümleler

– Se admiten niños ? (se admiten ninyos)  Çocuklara izin var mı ?
– Una trona Bebek sandalyesi
– Un cochecito (un koçesito) Puset, çocuk arabası
– Un servicio de cuidado de niños (un servisio de kuidado de ninyos) Çocuk  bakım hizmeti
– Un menu infantil Çocuk menüsü
– Una guarderia Kreş
– Un canguro (un kanguro) Bir çocuk bakıcısı

 Leche en polvo (leçe en polvo) Çocuk maması

YEME İÇME TERİMLERİ

– Buen provecho / Que aproveche ! (buen proveço / ke aproveche) Afiyet olsun
– Salud ! Sağlığınıza (şerefe) !
Sin cerdo (sin serdo) domuz etsiz
– Pan Ekmek
– Pan tostado Kızarmış ekmek
– Plato Tabak
– Tenedor Çatal
– Cuchillo (kuçiyo) Bıçak
– Cuchara (kuçara) Kaşık
– Servilleta (serviyeta) Peçete
– Taza (tasa) Fincan, kap
– Vaso Bardak
– Hielo Buz
– Sal Tuz
– Pimienta Karabiber
– Azucar (azukar) Şeker
– El Carta (al karta) Menü
– Menu del dia Günün Menüsü
– Racion (rasyon) Yarım Porsiyon
 Platos Combinados (platos kombinados)  -Hepsi bir tabakta (Karışık tabak)
– Desayuno Kahvaltı
– Comida (komida) Yemek (genel)
– Almuerzo Öğle yemeği
– Cena (sena) Akşam yemeği
– Frito Kızartma
– Plancha (plança) Izgara
– Horneado Fırında
– Estofado Yahni, güveçte pişmiş
– Picante (pikante) Baharatlı
– Dulce (dulse) Tatlı
– Amargo Ekşi
– Una mesa para dos, por favor İki kişilik bir masa lütfen
– La carta, por favor (la karta, por favor) Menü lütfen
– La lista de vinos, por favor (la lista de binos, por favor) Şarap menüsü lütfen
– Primer plato Aperatif
– Plato principal (plato prinsipal) Ana Yemek
– Postre Tatlı
– Tiene algún plato vegetariano ?(Tiene algun plato vehetariano) Vejateryen yem  ekleriniz var mı ?
– Otro, por favor Bir tane daha lütfen
– Mas, por favor Daha fazla lütfen
– Eso es todo ? Hepsi bu kadar mı ?
– Incluye la propina ? Bahşiş dahil midir ?

– Pienso que haya un error en la cuenta  (pienso ke aya un eror en la kuenta)  Sanırım hesapta bir yanlışlık var

Et Çeşitleri

– Poco cocida (poko kosida) Az pişmiş
– Medio cocida (medio kosida) Orta pişmiş
– Bien cocida (bien kosida) İyi pişmiş
– Carne (karne) Et
– Ternera Dana (eti)
 Un biftec (biftek) Bir biftek
– Bistec de ternera (bistek de ternera) Dana biftek
– Cordero (kordero) Kuzu
– Chuleta de cordero (çuleta de kordero) – Kuzu pirzola
– Pollo (poyo) Tavuk
– Pollo a la plancha (poyo a la plança) – Izgara tavuk
– Pavo Hindi
– Pato Ördek
– Cerdo (serdo) Domuz
– Chuleta de cerdo (çuleta de serdo) Domuz pirzola
– Jamon (hamon) Jambon
– Es esta incluyo cerdo ? (es esta inkluyo serdo) Bunun içinde domuz var mı ?
– Es esta incluyo jamon? (es esta inkluyo hamon) Bunun içinde Jambon var mıdır ?

– Jamon de cerdo (hamon de serdo) Domuz jambonu

Deniz Mahsülleri

– Mariscos (mariskos) Deniz mahsulleri
– Gambas Büyük karides
– Camarones (kamarones) Küçük karides
– Pulpo Ahtapot
– Ostra İstiridye
 Langostas İstakoz
– Langostino Kerevit
 Mejillones (mehiyones) Midye
– Chipiron (çipiron) Yavru sübye (mürekkep balığı)
– Choco (çoko) Sübye parçaları
– Cangrejo (kangreho) Pavurya, yengeç
– Centollo (sentoyo) Ayna (örümcek)
– Pez Balık
– Atun Ton balığı
– Bacalau (bakalau) Morina Balığı
– Anchoa (ançoa) Ançüvez
 Sardines Sardalye
– Trucha (truça) Alabalık
– Salmon Somon Balığı
– Dorada Çipura
– Lubina Levrek
– Merluza Barlam Balığı
– Arenque (arenke) Ringa Balığı
– Platija (platiha) Pisi Balığı
– Rodaballo (rodabayo) Kalkan balığı
– Caballa (kabayya) Uskumru
– Corvina (korvino) Eşkina
– Lenguado Dil balığı
– Garropa Lagos
– Besugo Mercan

– Congrio (kongrio) Yılan balığı

Meyve isimleri

– Fruta  Meyve
– Manzana Elma
– Naranja (naranha) Portakal
– Platano Muz
– Limon Limon
– Melocoton (melokoton) Şeftali
– Albaricoque (albarikoke) Kayısı
– Pera Armut
– Pomelo Greyfurt
– Melon Kavun
– Melon de Agua Karpuz
 Fresa Çilek
– Frambuesa Frambuaz
– Piña (pinya) Ananas
– Cereza (sereza) Vişne
– Uva Üzüm

Sebzeler ve salatalar

– Vegetables (vehetables) Sebzeler
– Ensalada verde Yeşillik salatası
– Patata Patates
 Espinaca (espinaka) Ispanak
– Zanahoria Havuç
– Guisantes (gisante) Fasulye (tane)
– Champigñón (şampinyon) Mantar
– Coliflor (koliflor) Karnabahar
– Habas (abas) Taze Fasulye
– Lechuga (leçuga) Marul
– Cebolla (seboya) Soğan
– Puerro Pırasa
– Pepino Hıyar
– Col (kol) Lahana
– Ajo (aho) Sarımsak
– Rabano Turp

Diğer yiyecekler ve mutfak malzemeleri

– Tapas Mezeler
– Sopa Çorba
– Ensalada Salata
 Arroz  Pilav
– Verduras Yeşil sebzeler
– Vinagre Sirke
– Mostaza Hardal
– Salsa Sos
– Queso (keso) Peynir
– Queso blanco (keso blanko) Beyaz peynir
– Huevo (uevo) Yumurta
– Aceituna (aseytuna) Zeytin
– Aceite de oliva (aseite de oliba) Zeytinyağı
– Leche (leçe) Süt
– Mantequilla (mantekiya) Tereyağ
– Patatas fritas Patates kızartması
– Tortilla (tortiya) Patatesli dilim omlet
– Tarta Turta, pasta
 Helado(elado) Dondurma

İçecekler

– Bebida İçecek
– Beber İçmek
– Agua Su
– Agua minerale con gas Gazlı kaynak suyu
– Agua minerale sin gas Gazsız kaynak suyu
– Te Çay
– Te negro / te clasico Siyah çay
– Te verde Yeşil çay
– Cafe (kafe) Kahve
 Cafe con leche (kafe kon leçe) Sütlü kahve
– Cafe solo (kafe solo) Sade kahve
– Cafe cortado (kafe kortado) Sütlü espresso
– Chocolate caliente (çokolate kaliente)  Sıcak çikolata
– Vino blanco (bino blanko) Beyaz şarap
– Vino tinto (bino tinto) Kırmızı şarap
– Vino rose (bino rose) Roze şarap
– Vino seco (bino seko) Sek şarap
– Vino dulce (vino dulse) Tatlı şarap
– Sidra Elma şarabı
– Una botella de vino (una boteya de bino)  Bir şişe şarap
– Cerveza (servesa) Bira
– Caña (kanya) Küçük bardakta bira
– Cerveceria (serveseria) Biraevi
– Bodega Şarapevi
– Zumo Meyve suyu
– Zumo de naranja fresco (zumo de naranha fresko) Taze portakal suyu
– Limonada Limonata
– Quisiera algo para beber ? (kisiera algo para beber) İçecek birşey ister misiniz ?
– Un vaso de agua, por favor Bir bardak su lütfen
– Un té, por favor Bir çay lütfen
 Un café con leche, por favor (un kafe kon leçe, por favor) Bir sütlü kahve lütfen
– Una caña por favor (una kanya por favor)  Bir küçük bardak bira lütfen
Not; Bu sayfanın içeriğini sadece “travelingturks.com” sitesini referans göstererek yayınlayabilirsiniz

3 thoughts on “İspanyolca Türkçe Gezi ve Seyahat Sözlüğü”

Leave a Comment