Kos Adası “Casa Romana” Roma Evi

Last Updated on 5 June 2022 by TT

Kos Adası “Casa Romana”

Kos Adasının önemli antik kalıntılarından biri olan Casa Romana Roma döneminden kalma 36 odalı bir villaya aittir. Villa döneminin zengin bir ailesine aittir.  Yakın zamanda yoğun bir restorasyondan geçmiş olan villanın avlu ve odalarında yer alan yer mozaikleri Antik Yunan sanatından izler taşır. Bu sebeple evin ilk bölümünün 1. yüzyıl Helenistik dönemlere ait olabileceği, diğer kısımlarının ise MS 3. yüzyılda Romalılar tarafından “Pompei tarzında” eklendiği düşünülmektedir.

kos-roma-evi-plan

Odalar üç adet iç avlu etrafına yerleştirilmiştir. Avluların ikisi Rodos tarzı sütunlarla desteklenmiştir.

Girişte bir heykel kaidesi vardır ve üzerinde “ΑΠΑΛΕΞΙΚΑΚΟΣ” (şeytanı defeden) yazmaktadır. Bu kaidenin arkasındaki pencereler ilk avluya (1) bakar. Avlu içindeki su rezervuarının mozaik zeminine bir ceylanı parçalayan panter figürü işlenmiştir. Bu avluya açılan çeşitli odalar vardır;
Aşağıdaki şemada “2” ile belirtilen odanın yerleri mermer kaplıdır ve duvarda Helenistik tarzda işlenmiş mozaik su altı yaşam desenleri görülür. “3” numaralı odanın duvarında ise iyi korunmuş bir erkek figürü işlidir.

Bu ilk avlunun güneyi (4) andron (erkeklere özel toplanma odası) bölümüdür.

kos-roma-evi-mozaik5 numaralı büyük avludan da çeşitli odalara girilir. Bu odaların bazılarının duvarlarında mermer döşeme izleri veya çeşitli geometrik mozaik desenler görülebilir. Avlunun kuzey batı (6) köşesinde, üst kata çıkan merdivenlerin yanında hizmetçi odası vardır. Andron bölümü aynı zamanda bir duvar geçişi ile yerleri ve duvarları mermer döşemeli olan geniş bir “triclinium” (misafir yemek salonu) (7)’a açılır. Bu odanın kuzeyinde ise 3. avlu (8) yer alır. Bu avlunun ortasında bir su sarnıcı ve mozaikle işlenmiş “deniz atına binmiş su perisi” figürü görülebilir. Bu motif panter ve yunus figürleri ile tamamlanmıştır.

Casa Romana’da bulunmuş olan mozaiklerin tamamı MS 3. yüzyıla aittir. Kazılarda ele geçen bazı geç Helenistik dönem heykeller ile 3. avluda bulunan “deniz altı yaşam” figürlü mozaikler Kos Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Leave a Comment