Kos Adası’nda İklim, Flora ve Fauna

Last Updated on 23 November 2023 by TT

Kos Adası’nda İklim, Flora, Fauna

Kos Adası, iklim flora fauna açısından Ege-Akdeniz etkisi altında olup yarı tropik iklimi, yılın 300 güneşli günü ve düşük nemli havası ile ideal bir iklime sahiptir. Yaz mevsimi Mayıs’ta başlar Ekim’e dek sürer. Yıl boyunca parlayan deniz suyu sıcaklığıgüneş Ocak, Şubat aylarının en soğuk (13-14 derece) günlerinde veya yağmurlu bir günde dahi kendini esirgemez. Deniz suyu sıcaklığı uzun aylar boyunca 20 derecenin altına inmezken kış aylarında dahi çok soğuk olmaz.

Kos Adası’nın florası / bitki örtüsü

Adanın verimli volkanik topraklari ile zengin su kaynaklarının birlikteliği tarıma çok elverişli bir ortam sağlamıştır. Öyle ki ada tarihte Suriye ve İskenderiye’den yola çıkan Roma gemilerinin yiyecek tedarik noktası olmuştur.

Yunanistan floral çeşitlilikte 6000 bitki türü ile Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir. Kos Adası Akdeniz bitki örtüsüne sahiptir. Tarım yapılmayan alanlarda yer yer makiler ve özellikle dağlık bölgelerde ormanlık alanlar göze çarpar. Adanın yabani bitki ve çiçeklerini gözlemlemek için en uygun aylar Nisan, Mayıs ve Haziran’dır. Özellikle bahar aylarında adanın tüm kırlarında, özellikle Dikeos Dağı’nın yamaçlarında türlü baharat ve çiçeklerin kokusu baş döndürür.

Kos Adası, İstanköy, Flora, bitki örtüsü, çiçek, ağaç türleri
Kos’ta yetişen bitkilerden örnekler

Bu bitki zenginliği şehir ve köylerde de devam eder. Rengarenk begonviller olmak üzere coşarak açmış bin bir türlü tropik çiçek ile devasa ağaçlar sokaklara, caddelere ve evlerin bahçelerine renk ve huzur verir. Etrafta gördüğünüz bitki ve ağaçların çoğunluğu geçtiğimiz yüzyıllarda adaya dünyanın çeşitli tropik bölgelerinden getirtilmiştir.

Yunan mitolojisinden floral hikayeler…

Yunan kültürü ve mitolojisi her zaman doğadan ve doğal ortamlardan etkilenmiştir. Antik Yunan mitolojisinde çeşitli bitkilerle temsil edilen ve doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan bir çok figür vardır. Roma mitolojisindeki karşılığı “Flora” olan “Chloris” çiçek ve bahar tanrıçasıdır ve bitkiler dünyasının koruyucusudur. Bitki esanslarının çeşitliliği Sappho ve Homeros gibi Antik Yunan şair ve yazarlarının eserlerinde de açıkça görülmektedir. Homeros eserlerinin seksen yerinde bu esanslara referans vermiştir.

Kos Adası’nda fauna ve doğada yaşam

Kos Adası sürüngen ve deniz canlılarının yanısıra kuş zenginidir. Birçoğu doğudan gelerek adanın verimli sulak alanlarını ziyaret eden göçmen kuşlar kadar yerleşik olan türler de vardır. Bu özelliğinden dolayı her yıl artan sayıda kuş gözlemcisi adayı ziyaret eder. Yerleşik kuş türleri arasında atmacagiller familyasından “tavşancıl kuşu”, bıyıklı doğan, kara ağaçkakan, kızıl kerkenez ve kızıl şahin adanın güneyindeki dağlık arazilerde, kınalı keklik ise tarımsal alanlarda görülür.

İstanköy Adası, Kos Adası, Fauna, doğal yaşam, kuş ve hayvan çeşitliliği

Adanın en güneydoğu ucunda yer alan Fokas Burnu mavi kaya ardıcı ve ada doğanının yaşam alanıdır. Yine aynı bölgede deniz üzerinde uçuşan yelkovan kuşları da yaşar.

Kos Adası’nın sulak alanları

Adada iki önemli sulak alan vardır. Bunlardan büyük olanı Kos Şehri’nin 10 km batısında yer alan Alikes Tuzlası’dır. Yer yer bataklık ve sazlık olan bu gölün önde gelen sakinleri arasında; büyük akbalıkçıl, sürmeli kum kuşu, angıt ördeği, flamingo, büyük mukallit kuşu, ak mukallit kuşu, kızıl kiraz kuşu, bayağı kiraz kuşu, İzmir yalıçapkını, su kaplumbağaları ve su yılanlarını sayabiliriz. Kos şehrinin 4 km güney doğusunda yer alan küçük Psalidi Gölü de benzer kuş türleri ile yelpazekuyruk kuşunun yuvalama alanıdır. Göl çevresindeki kumul alanlarda ise çayır balabanı ve incir kuşu yaşar.

İstanköy Adası aynı zamanda yılan ve kertenkele gibi çeşitli sürüngen hayvanlar ile tatlı su kaplumbağaları ve mahmuzlu Akdeniz kara kaplumbağası gibi canlıların da doğal yaşam alanıdır.

Alikes Gölü ile Tigaki arasında kalan plajların bazı bölümleri de caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma alanıdır.

Leave a Comment