Katalonya’nın Tarihi

Last Updated on 27 July 2022 by TT

Katalonya’nın Tarihi

Katalonya’nın tarihi 1000 yıl öncesine dek uzanır. Katalonya’nın bilinen en eski halkı, yarımadanın diğer bölgelerinde de olduğu gibi İberler idi. Katalonya kelimesi tarihte ilk kez 9. Yüzyıl‘da bölgede Müslüman Emevi baskınlarından korunmak için kurulan tampon bölgeye (Marca Hispanica) hitaben kullanılmıştır. Katalan kronolojik tarihi ve önemli kilometre taşları aşağıdaki şekildedir;

frenk kralı şarlamayn, katalunya ve katalan tarihi
Frenk Kralı “Charlamagne”

Kronolojik Katalan tarihi ve İspanya ile yaşanan sorunlar, savaşlar

 • MÖ 10.000-800 Berberi, Bask, Kelt, Grek ve Kartacalı denizcilerin ve kabilelerin bölgeye ilk yerleşimi
 • MÖ 236 Kartaca Kralı Hannibal’in babası Hamilcar Barca‘nın Barselona şehrini ilk kuruşu ve şehre adını vermesi
 • MÖ 218-MS 300 Roma hakimiyeti ve Barca Şehri’nin üzerine Roma şehri Barcino‘nun kuruluşu
 • MS 460 Vizigot işgali ve Barselona’nın başkent olması
 • MS 711 Müslüman Emeviler’in Fransa içlerine kadar ilerlemesi ve 84 yıllık Müslüman hakimiyeti
 • MS 878 Frenk Kralı Charlemagne önderliğinde Pireneler’in güneyindeki kontlukların birleştirilmesi ile Müslümanların Fransa’ya geçmemesi için bir tampon bölge (Marca Hispanica) oluşturulması ve aynı zamanda 500 yıl yaşayacak olan Barselona Kontlukları sayesinde bugünkü Katalonya’nın yapıtaşının oluşması
 • 1137 Barselona Kontluğu’nun Aragon Krallığı ile birleşmesi
 • 1352 Katalan Parlamentosu için ilk adım olan “generalitat”ın kuruluşu
 • 1479 Aragon Krallığı’nın Katalunya’dan ayrılarak Kastilya ile birleşmesi
 • 1556 İspanya Kralı II. Felipe’nin Katalunya’nın Amerika ile ticaretini yasaklaması
 • 1640 İspanya’ya ile 19 yıl süren “Orak Savaşı”. Katalunya’nın kuzeyinin Fransa’ya verilmesi
 • 1700 Veraset Savaşları sırasında Katalunya’nın İspanya’nın düşmanı Habsburglar’la ittifakı
 • 1714 İspanya Kralı V. Felipe’nin öc almak için Katalan yasalarını iptali ve Katalanca’yı yasaklaması
 • 1737  İlk tekstil fabrikasının kurulması ve sanayii devrimi
 • 1778 Amerika ile ticaretin serbest kalması
 • 1793 Fransa’nın Katalonya’yı işgali ve bağımsızlık sözü vermesi
 • 1814 Fransa ve Napolyon orduları Katalonya’dan çıkartıldı
 • 1840-50 Ekonomik büyüme ve Katalan Rönesansı
 • 1892 Tarihte ilk kez “Bases de Manresa” deklerasyonu ile Katalonya’nın özerkliğine kapı aralandı
 • 1909 Katalonya’nın İspanya-Fas savaşına asker göndermek istememesi sebebi ile bir hafta süren kanlı iç savaş “semana tragica”
 • 1923-30 Diktatör Miguel Primo de Rivera tarafından Katalanca’nın yasaklanması
 • 1929 İkinci kez Dünya Ticaret Fuarı’na ev sahipliği ve Barselona Metrosu’nun temel atımı
 • 1931-34 İlk defa İspanya’dan özerklik statüsü alınması
 • 1936-39 İspanyol İç Savaşı’nda Barselona’nın Cumhuriyetçi kanata desteği
 • 1939-75 General Franco diktatörlüğü sırasında Katalanca’nın yasaklanması
 • 1950-70 Katalunya’ya İspanyol işçi göçü ve Katalunya sahillerinde turizm patlaması
 • 1977-79 Katalan Parlamento’sunun tekrar kurulması ve özerklik
 • 1992 Barselona’nın çehresini değiştiren ve şehri dünyaya açan 92 Yaz Olimpiyatları

Leave a Comment