Asklepion Antik Şehri, Kos Adası

Last Updated on 5 June 2022 by TT

Asklepion Antik Şehri

Ziyaretçi Bilgileri; Kos Limanın’dan ve merkezden 4 km. Türk yerleşimi Platani Köyü’nden 2 km. Ulaşım; merkezden kalkan turistik tren ile (5 €) veya taksi ile (yaklaşık 12 €). Ziyaret saatleri; 08:30-14:30, pazartesi günleri kapalıdır. Bilet / giriş ücreti; 8 €.

Kos Adası’ndaki Asklepion Antik Şehri Antik Yunan’dan kalmış olan tüm asklepionlar arasında en önemlilerin başında gelir.

Asklepionlar Antik Yunan’da tıp ve sağlık tanrısı Asklepios’a adanmış tapınaklardır. Anadolu’daki Pergamon Antik kenti ile birlikte zamanının en ünlü iki asklepionundan biri Kos’tadır. Asklepionlar zamanla kaplıca, hamam, kütüphane ve eğitim sınıflarının da eklenmesi ile bir kompleks haline dönüşmüşlerdir.

Bu merkezler MÖ 400’lerden itibaren popülerleşerek Antik Yunan’ın dört bir yanından şifa arayanlarla dolup taşmaya başlamışlardır. Hastalar başlarda din adamları tarafından, bilimden uzak, geleneksel ve mistik yöntemlerle tedavi ediliyorlardı. Hastalar bir gece istihareye yatar, rüyalarında Sağlık Tanrısı Asklepios’u görmeyi ve kendilerini tedavi etmesini umarlardı. Ertesi gün görülen rüyayı dinleyen din adamları hastayı genellikle hamama veya cimnazyuma yönlendirirdi. Yılan, Tanrı Asklepios’un kutsadığı bir hayvan olduğundan ritüellerde sık sık kullanılırdı. Örneğin zehirsiz yılanlar istihareye yatmış hastaların arasına bırakılırdı.

    • kos-asklepion-rolyef

Kos Adası’nda bulunan Asklepion da bu merkezlerin en önemlilerinden biri olmuştur. Tıp ilminin kurucusu addedilen Hipokrat Kos Adası’ndaki Asklepion’da eğitim görmüştür ve adı tüm dünyaya buradaki başarıları ile duyulmuştur.

Kompleks, tüm Kos şehrinin ve çevresinin panoramik olarak görünebildiği yeşil bir tepenin üstüne kurulmuştur. Depremler ciddi oranda yıkmış olsa da üç taraça üzerine kurulmuş binalar ve bölümler kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

1. taraça alanı

Sütunlar üzerine kemeraltı şeklinde inşaa edilen ilk taraça “Π” biçimindedir ve güney tarafı açıktır. Bu kısmın bir tıp okulu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Taraçanın güneyinde hastalar ve yakınları tarafından kullanılan MS 3. YY’a ait kemeraltı biçimli Roma hamamları yer alır.

kos adası, asklepion; nasıl gidilir, bilet ücreti

2. taraça alanı

Bu bölüm MÖ 4. yüzyıldan kalma bir sunak da dahil olmak üzere tüm yapı kompleksinin en eski kısımlarını oluşturur. Taraçanın güney tarafında hastaların istihareye yatarak Tanrı Asklepios’u rüyalarında görmeyi umdukları “Avato” bölümü vardır. Ortada bulunan sunağın sağ ve sol taraflarında daha küçük boyutlarda iki tapınak ile MÖ 2. yüzyıla ait bir Apollo tapınağının restore edilmiş kolonları görülebilir.

3. taraça alanı

En üstteki son taraçada MÖ 2. yüzyılda Dorik tarzda inşaa edilmiş olan Asklepion Tapınağı’nın kalıntıları vardır. Bu kalıntının ortasına zamanında Patmos Manastırı’na bağlı olan bir erken dönem Hıristiyan kilisesi inşaa edilmiştir. Bu kiliseden günümüze kalan ise sadece “İsa Mesih” anlamına gelen ICXP harfleridir.

Leave a Comment